วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

หางที่ 1 แห่ง 12 หาง : หมาป่า : Wolf

หมาป่า : Warrior
          นักดาบที่เก่งกาจทั้งในการโจมตีระยะใกล้และกลาง ทั้งยังมีทักษะสามารถคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มของพวกฮีโร่ เน้นสกิลในการคอมโบ และ ต่อเนื่องกันของสกิล หากเพื่อนๆ ชอบการโจมตีระยะใกล้ ก็ควรจะเลือกเจ้าหมาป่าตัวนี้แหละครับ นอกจากนี้หากเพื่อนๆ เลือกหมาป่าเป็นกองสนับสนุนในทีมของเรายังได้สกิลเพิ่มการโจมตีแรงขึ้นด้วยนะ !

สกิลสายพื้นฐาน

  Combo
เพิ่มการโจมตีต่อเนื่องจากการโจมตีปกติ
สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 4
ผลของอัตราการอัพสเตตัส
Combo เลเวล 2 - เพิ่มการโจมตีปกติ ครั้งที่ 2
Combo เลเวล 3 - เพิ่มการโจมตีปกติ ครั้งที่ 3
                                                      Combo เลเวล 4 - เพิ่มการโจมตีปกติ ครั้งที่ 4
                                              
                                                  Air Slasher
                                                 รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป ทำความเสียหายให้กับเป้า
                                                 หมาย ใส่รัศมีด้านหน้าทั้งหมด
                                                 สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 3

                                                 ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                                 AirSlasher เลเวล 1 - รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป
                                                 ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายด้านหน้าทั้งหมด
                                                 ( 2 sec charge )
                                                 AirSlasher เลเวล 2 - รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป
                                                 ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายด้านหน้าทั้งหมด
                                                 ( 4 sec charge )
                                                 AirSlasher เลเวล 3 - รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป
                                                 ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายด้านหน้าทั้งหมด
                                                 ( 6 sec charge )                                          

                                              
                                                    Perseverance
                                                 เพิ่มระยะเวลาของสถานะทางบวกขึ้น
                                                 สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 2

                                                 ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                                 Perseverance เลเวล 1 - เพิ่มระยะเวลาของสถานะบวกขึ้น
                                                 30%
                                                 Perseverance เลเวล 2 - เพิ่มระยะเวลาของสถานะบวกขึ้น
                                                 50%

                                              
                                                  Double Art
                                                 เพิ่มโอกาสในการใช้ท่าสกิลโดยไม่มี Cool Down
                                                 สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 4

                                                 ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                                 Double Art เลเวล 1- เพิ่มโอกาสในการใช้ท่าสกิลโดย
                                                 ไม่มี Cool Down [ 10% ]
                                                 Double Art เลเวล 2 - เพิ่มโอกาสในการใช้ท่าสกิลโดย
                                                 ไม่มี Cool Down [ 20% ]
                                                 Double Art เลเวล 3 - เพิ่มโอกาสในการใช้ท่าสกิลโดย
                                                 ไม่มี Cool Down [ 30% ]
                                                 Double Art เลเวล 4 - เพิ่มโอกาสในการใช้ท่าสกิลโดย
                                                 ไม่มี Cool Down [ 40% ]

                                                
                                                 Stat Plus
                                                 เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้น
                                                 สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 4

                                                 ผลของอัตรการอัพสเตตัส
                                                 StatPlus เลเวล 1 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก
                                                 2 หน่วย ( +2 ค่าสเตตัสทั้งหมด )
                                                 StatPlus เลเวล 2 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก
                                                 2 หน่วย ( +2 ค่าสเตตัสทั้งหมด )
                                                 StatPlus เลเวล 3 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก
                                                 2 หน่วย ( +2 ค่าสเตตัสทั้งหมด )
                                                 StatPlus เลเวล 4 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก
                                                 2 หน่วย ( +2 ค่าสเตตัสทั้งหมด )
                                            
                                                Executioner
                                                หยุดเวลาแล้วระบำดาบสังหารเหยื่อ
                                                สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 2

                                                ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                                อัพเด็ตภายหลัง

                                                สกิลซับพอร์ต
                                            
                                                Obsidian Fang
                                                ยืมพลังหมาป่ามาโจมตีเป้าหมายในระยะ 24 m แรงขึ้นทุก Hit

                                                ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                                อัพเด็ตภายหลัง

หมาป่า : Paladin
           หมาป่านักดาบท่เก่งกาจ ผู้ฝึกปรือฝีมือจนเก่งเต็มที่ ได้รับพลังแห่งความกล้า และความแข็งแกร่ง เพื่อนำทัพสู้กับเหล่าศัตรูที่ย่างกายเข้ามา มีทักษะ การโจมตีที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ยังมีสกิลเสริมที่ใช้ในการโจมตีและป้องกันตนเองพร้อมที่จะเป็นตัวบุกและรองแทงค์ของทีม

สกิลสาย Paladin

   Brave Spirit
ปลุกพลังความกล้าเพื่อเพิ่มการโจมตีและความเร็วให้กับตัวเองและเป้าหมายใกล้เคียงชั้วระยะเวลาหนึ่ง
สถานะ Active เลเวลสูงสุด 4

ผลของอัตราการอัพสเตตัส
Brave Sprit เลเวล 1 - ร่ายเวทย์ที่สถานะ Valor 1 ให้กับตัวเองและเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
                                               ( +4% dmg, 3% spd, 4 mp )
                                               Brave Sprit เลเวล 2 - ร่ายเวทย์ที่สถานะ Valor 2 ให้กับตัวเอง
                                               และเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
                                               ( +6% dmg, 4% spd, 6 mp )
                                               Brave Sprit เลเวล 3 - ร่ายเวทย์ที่สถานะ Valor 3 ให้กับตัวเอง
                                               และเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
                                               ( +8% dmg, 5% spd, 8 mp )
                                               Brave Sprit เลเวล 2 - ร่ายเวทย์ที่สถานะ Valor 4 ให้กับตัวเอง
                                               และเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
                                              ( +10% dmg, 6% spd, 10 mp )   

                                               
                                                    Crusader
                                               ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้หมาป่า
                                               สถานะ Active เลเวลสูงสุด 4

                                               ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                               Crusader เลเวล 1 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้
                                               หมาป่า ( 25 dmg, 10 mp, -10 sp )
                                               Crusader เลเวล 2 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้
                                               หมาป่า ( 35 dmg, 12 mp, -12 sp )
                                               Crusader เลเวล 3 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้
                                               หมาป่า ( 45 dmg, 14 mp, -14 sp )
                                               Crusader เลเวล 4 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้
                                               หมาป่า ( 55 dmg, 16 mp, -16 sp )
                                               
                                        Power Break
                                               ท่าโจมตีที่มีผลทำลายอาวุธของเป้าหมาย
                                               สถานะ Avtive เลเวลสูงสุด 2

                                               ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                               PowerBreak เลเวล 1 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายอาวุธของ
                                               เป้าหมาย (-15% atk สูงสุด 15)
                                               PowerBreak เลเวล 2 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายอาวุธของ
                                               เป้าหมาย (-25% atk สูงสุด 25)

                                           
                                               Armor Break
                                               ท่าโจมตีที่มีผลทำลายเกราะของเป้าหมาย
                                               สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 4

                                              ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                               Armor Break เลเวล 1 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายเกราะของ
                                               เป้าหมาย (-15% atk สูงสุด 15)
                                               Armor Break เลเวล 2 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายเกราะของ 
                                               เป้าหมาย (-25% atk สูงสุด 25)

                                               
                                                  Sword Plus
                                               เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                               สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 4

                                               ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                               Sword Plus เลเวล 1 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                               ( 10% )
                                               Sword Plus เลเวล 2 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                               ( 20% )
                                               Sword Plus เลเวล 3 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                               ( 30% )
                                               Sword Plus เลเวล 4 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                               ( 40% )
                                            
                                               
                                                 Armor Plus
                                               เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                               สถานะ Passive เลเวลสูงสุด 4
                                            
                                               ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                               Armor Plus เลเวล 1 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                              10 %
                                               Armor Plus เลเวล 2 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                              20 %
                                               Armor Plus เลเวล 3 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                              30 %
                                               Armor Plus เลเวล 4 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น
                                              40 %


                                               
                                                     No Ko
                                               ให้โอกาศทำให้ค่า KO ที่ได้รับกลายเป็น 0 เพื่อลดการ 
                                               Knockdown
                                               สถานะ Active เลเวลสูงสุด 3


                                               ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                               No Ko เลเวล 1 - ให้โอกาสทำให้ค่า Ko ที่ได้กลายเป็น 0 
                                               เพื่อลดการ Knockdown (30%)
                                               No Ko เลเวล 2 - ให้โอกาสทำให้ค่า Ko ที่ได้กลายเป็น 0 
                                               เพื่อลดการ Knockdown (45%)
                                               No Ko เลเวล 3 - ให้โอกาสทำให้ค่า Ko ที่ได้กลายเป็น 0 
                                               เพื่อลดการ Knockdown (60%)

                                             
                                              Secord Wind (พัฒนาจาก No Ko) 
                                              เพิ่มพลังชีวิตของหมาป่า 50% (ใช้ได้เมื่อ HP เหลือ 25 % เท่านั้น)
                                              สถานะ Active เลเวลสูงสุด 1


                                              ผลของอัตราการอัพสเตตัส

                                              Secord Wind เลเวล 1 - เพิ่มพลังชีวิตของหมาป่า 50%
                                          
                                            
                                              Cross Impact
                                              ท่าโจมตีที่ทำความเสีัยหายเป็นรูปกางเขน
                                              สถานะ Active เลเวลสูงสุด 3


                                              ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                              อัพเด็ตเร็วๆ นี้

                                              
                                              Grand Cross (พัฒนาจาก Cross Impact)
                                              ปักดาบลงพื้น ปลดปล่อยพลังระเบิดพลังจากจุดที่ทำ 
                                              Cross Break ครั้งสุดท้าย
                                              สถานะ Avtive เลเวลสูงสุด 1


                                              ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                              Grand Cross เลเวล 1 -ปักดาบลงพื้น ปลดปล่อยพลังระเบิดพลัง
                                               จากจุดที่ทำ Cross Break ครั้งสุดท้าย (-20 sp, 40 mp)
                                             
                                               
                                              Mass Resurrection
                                              เวทย์มนตร์ที่ให้โอกาศชุบชีวิตเพื่อนทุกคนขึ้นมาพร้อมกับ HP เต็ม
                                              สถานะ Active เลเวลสูงสุด 2
                                              
                                              ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                              Mass Resurrection เลเวล 1 - เวทย์มนตร์ที่ให้โอกาศ
                                              ชุบชีวิตเพื่อนทุกคนขึ้นมาพร้อมกับ HP เต็ม (25% Success )
                                              Mass Resurrection เลเวล  - เวทย์มนตร์ที่ให้โอกาศ
                                              ชุบชีวิตเพื่อนทุกคนขึ้นมาพร้อมกับ HP เต็ม (45% Success )


   หมาป่า : Blade Master
หมาป่านักดาบผู้ได้รับพลังแห่งเงา แม้จะรักสงบและสันโดษ แต่ถ้าหากถูกทำร้ายแล้วละก็พลังแห่งเงาจะแสดงออกมา ด้านทักษะการโจมตี ยังคงเน้นการโจมตี อันต่อเนื่อง แุถมยังมีจุดเด่นอยู่ที่ร่างเงาที่รวดเร็วดั่งเงาในยามค่ำคืน ที่จะเพิ่มระยะโจมตีให้ไกลขึ้น

สกิลสาย Blade Master

   Blade Fang
ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า
สถานะ Active เลเวลสูงสุด 3

ผลของอัตราการอัพสเตตัส
Blade Fang เลเวล 1 - ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า
(12 dmg x 2, 16 sp)
Blade Fang เลเวล 2 - ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า
                                              (18 dmg x 3, 20 sp)
                                              Blade Fang เลเวล 3 - ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า
                                              (24 dmg x 4, 24 sp)

                                             
                                              Feral instinct
                                              บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการโจมตีปกติและให้โอกาศเพิ่มค่า
                                              sp ที่ได้รับ
                                              สถานะ Active เลเวลสูงสุด 4
                                           
                                              ผลของอัตราการอัพสเตตัส
                                              Feral instinct เลเวล 1 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการ
                                              โจมตีปกติและให้โอกาศเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ  (+10%  dmg, 5%)

                                              Feral instinct เลเวล 2 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการ
                                              โจมตีปกติและให้โอกาศเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ  (+15%  dmg, 10%)
                                              Feral instinct เลเวล 3 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการ
                                              โจมตีปกติและให้โอกาศเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ  (+20%  dmg, 15%)
                                              Feral instinct เลเวล 4 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการ
                                              โจมตีปกติและให้โอกาศเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ  (+25%  dmg, 20%)

                                              
                                              

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2554 11:42

    โคดด่อนมาชู้กันปะละ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2556 18:42

    ระบำดาบมันสายCครับ

    ตอบลบ