วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระบบสกิล

ระบบการเรียนรู้ Skill
ระบบ Skill จะเป็นการเรียน Skill ตามระดับ Level ของตัวละคร
คือ เมื่อตัวละครมี Level สูงขึ้น ก็จะมี Skill ปรากฏให้เห็นมากขึ้นตารางสัญลักษณ์ของรูป Skill


Skill และสายการเล่น
ตัวละครทุกตัวในเกมจะมีสายอาชีพหลักอยู่แล้ว แต่สามารถ ที่จะ Up skill
ไปได้อีก 2 อาชีพ โดยสามารถใช้ skill ของทั้ง 2 อาชีพ ของตัวละครมา
ผสมกันได้ อยู่ที่ผู้จะจัดสรร skill ให้มีเอกลักษณ์ลงตัว เหมาะสมกับตัว
ผู้เล่นอย่างไร

จากภาพจะเห็นว่าตัวละครสามารถเรียนรู้ skill ได้ทั้งสามสาย แต่เน้น ไปที่
สาย Trickster และยังมี Skill ของสาย Slayer เข้ามาเพิ่มอีก 5 skill ด้วยเครดิต 12tails

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น