วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระบบแลกเปลี่ยน


เมื่อต้องการแลกเปลี่ยน Item กับผู้อื่น ให้คลิกที่เป้าหมาย แล้วกดปุ่ม T เหมือนที่ชี้ ดังภาพบน Target Menu เพื่อทำการ request Trade หลังจากอีกฝ่ายกดยอมรับจะมีหน้าต่าง Trade ขึ้นมา


ภาพของปุ่ม T


ในเกม 12 หางออนไลน์ มีระบบเจ้าของ Item ที่เมื่อมีผู้สวมใส่แล้ว ผู้อื่นไม่สามารถนำไปใส่ต่อได้ จำเป็นต้องทำการตี หรือหลอมใหม่จึงจะนำมาใส่ได้

เครดิต : 12 หาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น