วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

[New Item] กุญแจขยายช่องเก็บของในหีบจากร้าน Xinfu


หมายเหตุ : กุญแจในร้าน Xinfu มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ

1.Copper Key Lv.0  สามารถเปิดช่องเก็บของในหีบหน้าแรกเพิ่ม 3 แถว

2.Silver Key Lv.10 สามารถเปิดช่องเก็บของในหีบหน้าที่สองเพิ่มอีก 3 แถว

3.Gold Key   Lv.20 สามารถเปิดช่องเก็บของในหีบหน้าที่สองเพิ่มอีก 4 แถว

-----12Tails-TH-----
สรุป : ไอเทมนี้ช่วยขยายช่องคลังของไอเทม
---------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น